Sponsors

OM onze evenementen te organiseren zijn wij afhankelijk van sponsoring. Bedrijven die wensen te sponsoren kunnen hun logo op onze website, facebook pagina en al ons drukwerk terug vinden. Wenst U ook onze club te sponsoren? Neem contact met ons op via de conatacteer ons pagina